Author Details

Gordon, Larissa, Larissa Gordon is reference librarian at Arcadia University, e-mail: gordonl@arcadia.edu